Reklamation & skadeanmälan

Uppstått en skada som vi varit orsaken till?
Anmäl skadan så lovar vi att återkoppla med skälig kompensation!

  Dina uppgifter
  Information om skada

  DATUM NÄR SKADAN INTRÄFFADE

  SKADEPLATS (ADRESS)

  Beskriv hur skadan enligt din uppfattning har skett och vilka föremål som blivit skadade.

  Bifoga filer

  Bifoga filer på skadade föremål, kvitton och övrigt.