slutstadning

Slutstädning

Slutstädningen är det sista momentet innan ett bygge är färdigställt och besiktning samt inflyttning kan ske.

Ett byggprojekt innebär mycket damm från exempelvis sågning, slipning och annat. Detta damm tränger in i alla utrymmen och innan någon kan flytta in efter det att bygget är färdigställt måste hela bygget städas in i minsta detalj.

Oavsett om det handlar om en nyproducerad villa, ett nytt flerfamiljshus, ett konor eller en industribyggnad kan vår effektiva och välutbildade personal hjälpa till med slutstädningen. När det gäller en liten villa så bör alla andra yrkesgrupper vara klara innan vi påbörjar slutstädningen. Vid ett större bygge kan vi påbörja exempelvis fönsterputsningen när det mesta är slutfört, dock inte före moment som dammar väldigt mycket.

Inför själva slutstädningen kan vi hjälpa till med grovstädningen om tidplanen är pressad, vi ställer gärna upp så att det blir lättare för alla yrkesgrupper under färdigställandet så att de inte behöver trampa omkring i rester av byggmaterial.

Rut-avdraget gäller vid en slutstädning av en privatbostad i samband med inflyttning. Läs mer om RUT-avdraget här. Under själva byggtiden kan i vissa fall ROT-avdraget (30% av arbetskostnaden) nyttjas vid grovstädning.

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vår tjänst slutstädning!
Flytt & Städ Västmanland AB

RUT-avdrag

Försäkrade

Kvalitetsgaranti